Ločeno zbiranje odpadkov v letu 2020

Spoštovani,

v 17 občinah, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, je delež ločeno zbranih frakcij v skupni količini zbranih komunalnih odpadkov v letu 2020 znašal 58,1 % in je bil za 3,3 odstotne točke višji kot v letu 2019.

Skupna količina komunalnih odpadkov, zbranih v letu 2020, se ni bistveno spremenila v primerjavi s preteklim letom, pozitivno pa je, da se je za 7 % povečala količina ločenih frakcij in za slabih 7 % zmanjšala količina mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2020 smo zbrali 187 kg ločenih frakcij (12 kg več kot v letu 2019) in 135 kg mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca (10 kg manj kot v letu 2019). Povečanje količine ločeno zbranih frakcij izhaja v največji meri iz povečanih količin ločenih frakcij v zbirnih centrih (v primerjavi z letom 2019 je količina narasla za dobrih 19 %). Pozitiven premik se je zgodil tudi pri bioloških odpadkih, saj se je v zadnjem letu zbrana količina povečala za skoraj 11 %.

Še več zanimivosti s področja ločenega zbiranja odpadkov in o aktivnostih v letu 2020 pa lahko preberete v poročilu Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2020.

Več o našem delu lahko izveste tudi:

Ob ogledu oddaje Iz našega studia, posnete na TV Idea - kanal 10 d.o.o.

Poslušanju intervjuja, posnetega na Radiu Murski val

NAZAJ