Ločeno zbiranje odpadkov v letu 2021

Spoštovani,
v 17 občinah, kjer podjetje Saubermacher – Komunala izvaja GJS zbiranja komunalnih odpadkov, je delež ločeno zbranih frakcij v skupni količini zbranih komunalnih odpadkov v letu 2021 predstavljal 58,9 %, s čimer se pozitiven trend rasti deleža ločeno zbranih frakcij iz preteklih let nadaljuje.

Skupna količina zbranih komunalnih odpadkov ostaja na ravni preteklega leta (za slabih 64 ton manj kot v letu 2020), pri čemer se je količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjšala za slabih 187 ton, količina ločenih frakcij pa povečala za 123 ton (1 %). V letu 2021 smo tako v občinah, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, zbrali povprečno 189 kg ločenih frakcij in 132 kg mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca.

Tako kot količina ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov raste tudi količina nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev. Teh smo v letu 2021 zbrali slabih 129 ton, kar je 11 % več kot v letu 2020.

Še več zanimivosti o našem delu v letu 2021 pa lahko preberete v poročilu Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2021.

Več o našem delu v letu 2021 lahko izveste tudi ob ogledu oddaje Iz našega studia, predvajane na TV Idea – kanal 10 d.o.o. v mesecu februarju 2022.

NAZAJ