Ločeno zbiranje odpadkov v letu 2022

Spoštovani,
v 17 občinah, kjer podjetje Saubermacher – Komunala izvaja GJS zbiranja komunalnih odpadkov, je delež ločeno zbranih frakcij v skupni količini zbranih komunalnih odpadkov v letu 2022 predstavljal 58,9 %. Trend rasti deleža ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih odpadkih se umirja, zato smo v letu 2022 začeli z uvajanjem zbiranja stekla od vrat do vrat. Storitev smo v preteklem letu izvajali že v 6 občinah, z vključevanjem novih občin pa nadaljujemo tudi letos.

Količina zbranih komunalnih odpadkov ostaja  na ravni preteklega leta. V letu 2022 smo v naših občinah zbrali povprečno 189 kg ločenih frakcij in 132 kg mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca. Vse napore moramo v prihodnje usmeriti v to, da bo v zabojnikih za mešane komunalne odpadke končalo čim manj ločenih frakcij, ki tja ne sodijo in bodo le-te zbrane ločeno.

Tudi nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev je v letu 2022 bilo zbranih manj kot v letu 2021 in to za 18 %, kar lahko pripišemo dejstvu, da so v preteklih letih bile počiščene stare zaloge in se občani tudi pri izbiri izdelkov obnašajo vedno bolj trajnostno.

Več zanimivih informacij o našem delu in aktivnostih v letu 2022 ter načrtih za letos pa lahko preberete v poročilu Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2022.

NAZAJ