Podpis koncesijske pogodbe z Mestno občino Murska Sobota

Murska Sobota, 24.06.2022

Današnji petek je za podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. velik dan, saj je bila z Mestno občino Murska Sobota podpisana 12-letna Koncesijska pogodba o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Pogodbo sta danes zjutraj podpisala Zoran Hoblaj, podžupan MO Murska Sobota v začasnem opravljanju funkcije župana, in direktor podjetja Saubermacher – Komunala, Drago Dervarič.

Podpis pogodbe je zadnji korak v postopku javnega razpisa za Podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota, ki ga je Mestna občina objavila v mesecu februarju letos. Po oddaji in pregledu razpisne dokumentacije ter podelitvi sposobnosti za opravljanje GJS našemu podjetju je sledila potrditev predlaganih cen na seji Mestnega sveta MO Murska Sobota, danes pa še podpis koncesijske pogodbe. S tem je formalno postopek izbire koncesionarja zaključen.

V podjetju Saubermacher – Komunala smo veseli, da smo bili ponovno izbrani za izvajanje GJS zbiranja komunalnih odpadkov v največji od 17 občin, v katerih opravljamo to javno službo. Sklenitev pogodbe je zaveza in obveza, da bomo svoje delo na področju ločenega zbiranja odpadkov, s katerim smo v MO Murska Sobota začeli že leta 1991, v zadovoljstvo občanov in ostalih deležnikov ter v dobro lokalnega okolja kakovostno nadaljevali tudi v naslednjih letih.  Vsem občanom se zahvaljujemo za dosedanjo pomoč pri  udejanjanju našega poslanstva - »Ustvarjanju zdravega okolja« z željo, da bi tudi v prihodnje dosledno ločevali odpadke in s premišljenim ravnanjem prispevali k zmanjševanju količine odpadkov. 

NAZAJ