PODPIS KONCESIJSKE POGODBE Z OBČINO TIŠINA

Podjetje Saubermacher – Komunala opravlja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v 17 občinah na levem bregu reke Mure in sicer v večini že več kot 25 let, kar nam je v ponos in zadovoljstvo.

Nov mejnik na naši poti je bil dosežen danes, 2. oktobra 2019, ko smo z Občino Tišina, s katero prav tako pišemo skupne zgodbe že vrsto let, podpisali Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in to za obdobje desetih let.

Podpis pogodbe je rezultat uspešne prijave na javni razpis, ki ga je občina Tišina objavila v mesecu maju letos in hkrati potrditev našega dobrega dela v preteklosti ter truda, da skupaj z občinami in seveda občani »ustvarjamo zdravo okolje«, kar je tudi naše poslanstvo. Hkrati pa je to zaveza za zavzeto in dobro delo vseh zaposlenih tudi v prihodnje.

Iskreno se zahvaljujemo Občini Tišina za dobro medsebojno sodelovanje v preteklosti in občanom občine Tišina za njihov prispevek pri ločevanju odpadkov z željo, da bi tudi v prihodnje gospodarno ravnali z odpadki in se trudili, da bi jih ustvarjali čim manj.

Skupaj »ustvarjamo zdravo okolje«


NAZAJ