Znani so rezultati ločenega zbiranja odpadkov v letu 2023

V podjetju Saubermacher – Komunala po analizi količin zbranih odpadkov v letu 2023 ugotavljamo, da je delež ločeno zbranih frakcij v vseh zbranih komunalnih odpadkih 58,9 %, kar je enako kot v letu 2022. Zbrali smo povprečno 195 kg ločenih frakcij in 136 kg mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca, skupaj torej 331 kg komunalnih odpadkov na prebivalca.

Nadaljevali smo z vključevanjem novih občin v zbiranje steklene embalaže od vrat do vrat. Konec leta 2023 je bila storitev uvedena že v 16 občinah, vanjo pa je vključena že skoraj polovica gospodinjstev. Povečalo se je tudi število gospodinjstev, vključenih v zbiranje papirja in bioloških odpadkov. Tako količina kot delež posameznih ločenih frakcij komunalnih odpadkov se v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 nista bistveno spremenila. Enaka kot v letu 2022 je bila tudi zbrana količina nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev.

Rezultati zadnjih treh let kažejo, da ob številnih že uvedenih storitvah ločenega zbiranja odpadkov ni več toliko možnosti za razvoj novih. K večjemu deležu ločeno zbranih odpadkov lahko prispevamo predvsem preko osveščanja, promoviranja obstoječih storitev in vključevanja tistih uporabnikov, ki vseh možnosti ločenega zbiranja odpadkov še niso izkoristili, zato smo tudi v preteklem letu izvajali številne tovrstne aktivnosti. Več o našem delu v letu 2023 in načrtih za letos lahko preberete v poročilu Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2023.

Verjamemo, da s trajnostnim pristopom k ravnanju z odpadki in spodbujanjem družbene odgovornosti ustvarjamo zdravo okolje in s tem uresničujemo naše poslanstvo. Želimo si, da bi tako bilo tudi v prihodnje.
Hvala, da nam pri tem pomagate.

NAZAJ