Evidentiranje zabojnikov

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. bo kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v mesecu juniju začelo s projektom evidentiranja - čipiranja zabojnikov. Projekt bo potekal v več fazah in ga bomo predvidoma zaključili leta 2023. S prvo fazo bomo začeli v Mestni občini Murska Sobota, kjer bomo s čipi opremili vse dvo oz. štirikolesne zabojnike (za mešane komunalne odpadke, papir, biološke odpadke, mešano embalažo in steklo). V nadaljevanju vam želimo predstaviti nekaj ključnih informacij o poteku projekta.

Kakšne koristi prinaša evidentiranje zabojnikov?

S projektom evidentiranja zabojnikov želimo izkoristiti prednosti identifikacijskega sistema in managementa zabojnikov.

Evidentiranje bo osnova za vzdrževanje ažurnih podatkov o stanju na terenu (število in vrste zabojnikov, frekvenca praznjenj, obdobje uporabe zabojnikov…), povečalo bo transparentnost in zadovoljstvo uporabnikov, olajšalo reševanje reklamacij, omogočilo optimizacijo logistike in delovnih procesov ter služilo kot osnova za nadgradnjo sistema ravnanja z odpadki.

Kako bo potekalo evidentiranje? – Pomembno za gospodinjstva!

Vsako gospodinjstvo bo pred začetkom evidentiranja zabojnikov po pošti prejelo obvestilo s podrobnimi navodili, vključno s podatki o trenutnem stanju zabojnikov na odjemnem mestu. Obvestilo bo vsebovalo posebne nalepke in navodilo o namestitvi nalepk. Evidentiranje zabojnikov bodo na terenu izvajali naši zaposleni v sodelovanju z zunanjim izvajalcem. Vljudno vas naprošamo, da navodila skrbno preberete in upoštevate. S tem boste bistveno prispevali k uspešnosti projekta.

Z evidentiranjem do sodobnega in urejenega sistema ravnanja z odpadki

Z izvedbo projekta želimo izboljšati naše storitve in zagotoviti našim uporabnikom še bolj transparenten, zanesljiv in učinkovit sistem ravnanja z odpadki, tako z logističnega kot tudi stroškovnega vidika. Občane Mestne občine Murska Sobota in občane ostalih občin, kjer bo projekt potekal v naslednjih fazah, zato že sedaj naprošamo, da našim zaposlenim in zunanjim izvajalcem projekta omogočijo nemoteno in čim lažjo izvedbo evidentiranja zabojnikov.

Vse našteto bo prispevalo k doseganju ciljev na področju gospodarnega ravnanja z odpadki. Tudi po tej poti si prizadevamo za izpolnjevanje našega poslanstva, da skupaj z vami ustvarjamo zdravo okolje.

PRIČETEK EVIDENTIRANJA ZABOJNIKOV

DRUGA FAZA EVIDENTIRANJA ZABOJNIKOV

OZNAČEVANJE PREOSTALIH ZABOJNIKOV V MO MURSKA SOBOTA BO OPRAVLJENO V SEPTEMBRU