Občina Šalovci

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih

Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov

Zbirni center Šalovci

Zbirni center se nahaja ob čistilni napravi v Šalovcih.

Delovni čas:

  • sreda: 14.00 - 17.00
  • petek: 9.00 - 12.00
  • 1. sobota v mesecu: 9.00 - 11.00
  • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

  • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
  • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
  • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
  • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
  • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
  • oblačila,
  • tekstil,
  • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
  • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
  • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
  • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
  • kosovne odpadke,
  • odpadna zdravila in 
  • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
HASZNOS
INFORMÁCIÓK
(letöltés .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ