Ravnanje z jedilnim oljem

Lokacije uličnih zbiralnikov:

Mestna občina Murska Sobota

 • na ekološkem otoku pri transformatorju v Prešernovi ulici,
 • na ekološkem otoku pri transformatorju v Jakobovem naselju,
 • ob parkirišču na Mojstrski ulici,
 • pri križišču Gregorčičeve in Lendavske ulice,
 • na ekološkem otoku ob športnem igrišču na Trstenjakovi ulici,
 • pri Hipermarketu Tuš Bakovska, Murska Sobota
 • Športni center Bakovci
 • pri gasilskem domu v Rakičanu in na ekološkem otoku na Panonsku ulici v Rakičanu

Občina Beltinci

 • v Beltincih pri objektu Spar
 • v Beltincih pri občini
 • v Beltincih pri vrtcu (Travniška ulica)
 • v poslovno-industrijski coni v Beltincih

Občina Cankova

 • pri osnovni šoli

Občina Črenšovci

 • pri nogometnem igrišču v Črenšovcih - Ulica Juša Kramarja
 • športni center Jame, Gornja Bistrica

Občina Dobrovnik:

 • v Dobrovniku pred sedežem Krajevne skupnosti

Občina Gornji Petrovci

 • blok G. Petrovci 92, 92a
 • na zbirnem mestu pri občinski stavbi

Občina Grad

 • na parkirišču pri bencinski črpalki pri Gradu

Občina Hodoš

 • pri občinski stavbi

Občina Kobilje

 • športno-medgeneracijski center Kobilje

Občina Kuzma

 • pri gasilskem domu v Kuzmi

Občina Moravske Toplice

 • zbirno mesto na Dolgi ulici

Občina Odranci

 • v Odrancih pri občinski stavbi

Občina Puconci

 • pri občinski stavbi

Občina Rogašovci

 • v Svetem Juriju ob dovozni cesti k trgovini Spar

Občina Šalovci

 • pri občinski stavbi

Občina Tišina

 • na parkirišču pokopališče Tišina

Občina Turnišče

 • na parkirišču Supermarketa Jager Turnišče

Za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja lahko povzročitelji iz gospodinjstev uporabite lastne posode s pokrovom ali namensko 3,5 lit. posodo, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti.

Pomembno je tudi to, da povzročitelji k odpadnim jedilnim oljem ne mešate odpadne masti. Odpadne masti prevzemamo v zbirnih centrih in ob akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev, morajo pa biti zbrane in prepuščene ločeno od odpadnega jedilnega olja.