Mejniki v razvoju

Nadaljevali smo s pilotnim projektom zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v občini Beltinci in ga začeli izvajati še v MO Murska Sobota in občini Rogašovci, osvežili vsebino natečaja "Plastenke naše prijateljice", sodelovali pri očiščevalni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, temlejne aktivnosti usmerili v novelacijo standardov ravnanja z odpadki, kupili manjše specializirano smetarsko vozilo in na novo začrtali strategijo razvoja podjetja za obdobje 2010-2015.