Mejniki v razvoju

Aktivno smo nadaljevali z nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in začeli z novim načinom zbiranja mešane embalaže na ekoloških otokih, v projekt zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreč od vrat do vrat vključili občine Cankova, Tišina, Puconci, Hodoš in Moravske Toplice, začeli z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov v primestnih naseljih MO Murska Sobota in v naseljih občine Beltinci ter začeli s pilotnim projektom zbiranja papirja in papirne embalaže od vrat do vrat v gospodinjstvih naselij Bakovci, Nemčavci in Markišavci.

Že petič smo razpisali natečaj »Plastenke naše prijateljice« za prekmurske šole in vrtce in skozi različne prireditve tekom leta obeležili praznovanje 20 let delovanja podjetja (osrednja slovesnost z razstavo fotografij, na katerih je bilo simbolično prikazanih 20 prehojeni let, film o razvoju podjetja od leta 1991, razstava smetarskih vozil in komunalne opreme na parkirišču TC Maksimus, ustvarjalna likovna delavnica za otroke »Za življenja vredno okolje«, sodelovanje na Družinskem pikniku MO M. Sobota, organizacija dogodka »Ustvarjamo zdravo okolje« v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v sodelovanju s Pomurskim ekološkim centrom).

V mesecu decembru smo pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in v tem letu že drugič razpisali projekt »Za življenja vredno telo«, s katerim spodbujamo zaposlene k športnim aktivnostim ter zdravemu načinu življenja.

Kupili smo moderno samonakladalno vozilo in vozilo s cerado za zbiranje kosovnih, nevarnih in posebnih odpadkov, izgradili halo za skladiščenje in manipulacijo z ločeno zbranimi odpadki ter na strehi naših poslovnih prostorov izgradili sončno elektrarno.