Mejniki v razvoju

V letu 2014 smo za dobo 10 let podpisali Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Puconci in za obdobje petih let Koncesijsko pogodbo za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju MO Murska Sobota.

Skupaj z občinami smo odprli tri zbirne centre za ločeno zbiranje frakcij in sicer v Kobilju, Odrancih in Dobrovniku, v katerih smo uvedli tudi identifikacijo uporabnikov s pomočjo črtne kode. Identifikacijo uporabnikov s pomočjo črtne kode smo začeli izvajati tudi v zbirnih centrih Beltinci, Črenšovci in Turnišče.

V mesecu januarju 2014 smo z namenom, da se uporabnikom še bolj približamo in to na okolju prijazen način, začeli z izdajo E-novic, v katerih pišemo o novostih, dosežkih, projektih, dogodkih, ki se odvijajo v našem podjetju in imajo dodano vrednost tudi za naše stranke.

Naš vozni park je postal bogatejši za novo specialno smetarsko vozilo Mercedes Benz Arocs z nadgradnjo Stummer Medium XL City, ki se ponaša z okolju prijaznim EURO 6 motorjem. Nadgradnja je opremljena z avtomatskim stresalnikom, ki dela na principu avtomatskega praznjenja zabojnikov in z najsodobnejšo varnostno tehnologijo, ki pri delu z vozilom zmanjšuje možnost nesreč. Vozilo je primerno za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki, mešana embalaža, papir in biološki odpadki).

Naše podjetje je že drugič postalo zmagovalec in ponosni prejemnik nagrade za družbeno odgovornost HORUS v kategoriji majhnih podjetij, tokrat za leto 2014. Nagrado podeljujeta IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami.

Tudi v letu 2014 smo uspešno opravili evalvacijo in podaljšali spletni certifikat za podjetniško odličnost Excellent SME Slovenia, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije in naloga katerega je, da novim kupcem in partnerjem že ob prvem obisku spletne strani izkaže poslovno odličnost poslovanja.

Uspešno smo zaključili projekt promocije zdravja na delovnem mestu "Zdrav duh v zdravem okolju", ki smo ga aktivno promovirali v širšem družbenem okolju in v okviru katerega smo izdali tudi brošuro Promocija zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. in sicer v tiskani obliki in kot spletno brošuro, ki je objavljena na naši spletni strani. Seveda bomo tudi po zaključku tega projekta nadaljevali s številnimi aktivnostmi na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

V letu 2014 smo začrtali tudi Strategijo razvoja podjetja Saubermacher – Komunala za obdobje naslednjih petih let in definirali strateške cilje, ki jih bomo zasledovali v obdobju 2015 - 2020.