Mejniki v razvoju

Uspešno smo zaključili natečaj »Odpadno je uporabno 2015/2016«, namen katerega je bil spodbuditi mlade k pripravi in ponovni uporabi odpadne električne in elektronske opreme. Razpisali smo ga v sodelovanju z družbo za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS, d.o.o..

V mesecu avgustu smo z družbo ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki« lansirali ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v 18 občinah, kjer izvajamo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

V mesecu oktobru smo pridobili certifikat Družbeno odgovorno podjetje, nivo C, ki ga podeljuje Ekvilib inštitut. Bili smo eno od prvih petih podjetij, ki so prejela ta certifikat. Za naše družbeno odgovorno poslovanje smo že četrto leto zapored prejeli Nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2016 v kategoriji majhnih podjetij.

Na natečaju za izbor najbolj inovativnih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu delodajalcev je bil naš projekt »Za življenja vredno telo« izbran kot najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji malih podjetij.

Našo poslovno odličnost smo v letu 2016 potrdili s certifikatom Zlate bonitetne odličnosti. Prejmejo ga podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno oceno odličnosti AAA tri leta zapored. V Sloveniji jo dosega 1.195 podjetij od 163.642 registriranih.

Kupili smo novo smetarsko vozilo švedskega proizvajalca Scania, ki ga uporabljamo za zbiranje hišnih odpadkov. Ponaša se z okolju prijaznim motorjem emisijskega razreda EURO 6. Investirali smo še v rabljeno abrol vozilo z motorjem EURO 5.

V letu 2016 smo preselili na novo lokacijo Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota in odprli dva nova zbirna centra in sicer v občini Moravske Toplice in občini Tišina.

Luč sveta je zagledal Portal za kupce, ki omogoča našim uporabnikom, da nekatere stvari uredijo kar od doma, preko interneta. Na spletno stran smo umestili aplikacijo »Podpiramo«, s pomočjo katere nam lahko organizacije, društva in zavodi, s katerimi sodelujemo, posredujejo prošnje za donacije, sponzorstva, pomoč pri izvedbi prireditev in podobno.