Občina Dobrovnik/Dobronak

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih

Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov/Különleges hulladékok gyűjtése

Preverite navodila za prepuščanje odpadkov >


Poročilo o izvedeni sortirni analizi

Zbirni center Dobrovnik/Dobronak

Vse uporabnike obveščamo, da je Zbirni center Dobrovnik/Dobronak odprt in obratuje po ustaljenem urniku. Prosimo pa vas, da pri obisku zbirnega centra upoštevate obvezno uporabo zaščitne maske in vzdržujete predpisano medosebno razdaljo 2 m. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy minden gyűjtőközpontunk nyitva van és a rendes munkarend szerint működnek. A gyűjtőközpontok látogatása során azonban kérjük, vegyék figyelembe, hogy kötelező a védőmaszk használata, és az előírt 2 m védőtávolság megtartása.

Zbirni center se nahaja ob čistilni napravi v Dobrovnik/Dobronak.

Delovni čas:

 • torek: 14.30 - 16.00
 • četrtek: 12.00 - 13.30
 • 4. sobota v mesecu: 8.30 - 10.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

Odpadke lahko oddate v zbirni center.

Seznam uličnih zbiralnikov za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje

Prikaži vse
Zbirni center
Zbirna mesta
Zbiralniki za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
HASZNOS
INFORMÁCIÓK
(letöltés .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ