Občina Dobrovnik/Dobronak

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih

Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov/Különleges hulladékok gyűjtése

Preverite navodila za prepuščanje odpadkov >


Poročilo o izvedeni sortirni analizi

Zbirni center Dobrovnik/Dobronak

Vse uporabnike obveščamo, da je Zbirni center Dobrovnik/Dobronak odprt in obratuje po ustaljenem urniku. Prosimo pa vas, da pri obisku zbirnega centra upoštevate obvezno uporabo zaščitne maske in vzdržujete predpisano medosebno razdaljo 2 m. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy minden gyűjtőközpontunk nyitva van és a rendes munkarend szerint működnek. A gyűjtőközpontok látogatása során azonban kérjük, vegyék figyelembe, hogy kötelező a védőmaszk használata, és az előírt 2 m védőtávolság megtartása.

Zbirni center se nahaja ob čistilni napravi v Dobrovnik/Dobronak.

Delovni čas:

 • torek: 14.30 - 16.00
 • četrtek: 12.00 - 13.30
 • 4. sobota v mesecu: 8.30 - 10.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

Odpadke lahko oddate v zbirni center.

PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
HASZNOS
INFORMÁCIÓK
(letöltés .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ