Mestna občina Murska Sobota

Zbirni center Murska Sobota

Zbirni center se nahaja na Obrtni ulici 40 v Murski Soboti (pri nekdanjem Merkurju, ob novi samopostrežni avtopralnici).

Delovni čas:

 • ponedeljek - petek: 9.00 - 18.00
 • sobota: 8.00 - 14.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila,
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo) in
 • nevarne in posebne odpadke.

V zbirnem centru ne sprejemamo:

 • mešani komunalni (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti),
 • gradbeni (vključno z gutenit ploščami in tegolo),
 • biološki,
 • avtomobilski deli ter
 • mokra in onesnažena oblačila.
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki za občane MO Murska Sobota in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

Odpadke lahko oddate v zbirni center.

Seznam uličnih zbiralnikov za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje

Prikaži vse
Zbirni center
Zbirna mesta
Zbiralniki za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ