Mestna občina Murska Sobota

Zbirni center Murska Sobota

Vse uporabnike obveščamo, da je Zbirni center Murska Sobota odprt in obratuje po ustaljenem urniku. Prosimo pa vas, da pri obisku zbirnega centra upoštevate obvezno uporabo zaščitne maske in vzdržujete predpisano medosebno razdaljo 2 m.

Zbirni center se nahaja na Obrtni ulici 40 v Murski Soboti (pri nekdanjem Merkurju, ob novi samopostrežni avtopralnici).

Delovni čas:

 • ponedeljek - petek: 9.00 - 18.00
 • sobota: 8.00 - 14.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki za občane MO Murska Sobota in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

Od 1. 8. 2018 v naselju Krog več ne bo ekoloških otokov. Namesto Ekoloških otokov so urejena skupna odjemna mesta za stekleno embalažo. Mešano embalažo in papir pa še naprej predajate v okviru rednega odvoza pred svojimi vrati.

Lokacije skupnih odjemnih mest so:

 • Brodarska ulica
 • Trubarjeva ulica
 • Rožna ulica
 • Ulica ob Ložiču
 • Pri vagi
 • Pri vaškem domu Krog

Seznam uličnih zbiralnikov za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje

Prikaži vse
Zbirni center
Zbirna mesta
Zbiralniki za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ