Mestna občina Murska Sobota

Zbirni center Murska Sobota

Zbirni center se nahaja na Obrtni ulici 40 v Murski Soboti (pri nekdanjem Merkurju, ob novi samopostrežni avtopralnici).

Obvestilo: v skladu s sklepom Mestne občine Murska Sobota se v Zbirnem centru Murska Sobota od 7. 4. 2020 dalje ponovno prevzema kosovne odpadke.

Delovni čas:

 • ponedeljek - petek: 9.00 - 18.00
 • sobota: 8.00 - 14.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki za občane MO Murska Sobota in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

Od 1. 8. 2018 v naselju Krog več ne bo ekoloških otokov. Namesto Ekoloških otokov so urejena skupna odjemna mesta za stekleno embalažo. Mešano embalažo in papir pa še naprej predajate v okviru rednega odvoza pred svojimi vrati.

Lokacije skupnih odjemnih mest so:

 • Brodarska ulica
 • Trubarjeva ulica
 • Rožna ulica
 • Ulica ob Ložiču
 • Pri vagi
 • Pri vaškem domu Krog
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ