Občina Velika Polana

Urniki odvozov odpadkov

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih:

Urnik odvoza odpadkov za leto 2021 ste prejeli od vašega izvajalca javne službe odvoza odpadkov – Natura VePo d.o.o.

Zbirni center

Odpadke lahko oddate na zbirnih mestih.

Seznam zbirnih mest

Mala Polana - pri čistilni napravi

PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV
NAZAJ