Občina Velika Polana

Urniki odvozov odpadkov

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih:

Urnik odvoza odpadkov za leto 2024 ste prejeli od vašega izvajalca javne službe odvoza odpadkov – Natura VePo d.o.o.

Zbirni center

Odpadke lahko oddate na zbirnih mestih.

Seznam zbirnih mest

Mala Polana - pri čistilni napravi

Prikaži vse
Zbirni center
Zbirna mesta
Zbiralniki za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV
NAZAJ