Mejniki v razvoju

2022

 • Začetek zbiranja stekla od vrat do vrat v 6 občinah.
 • V sodelovanju z družbo ZEOS d.o.o. postavitev kotička za ponovno uporabo v ZC Murska Sobota, namenjenega zbiranju še delujočih in za pononvo uporabo primernih električnih in elektronskih naprav.
 • Izgradnja sončne elektrarne za samoskrbo na strehi skladiščen hale.
 • Obnovitev oziroma podpis novih koncesijskih pogodb v MO Murska Sobota in občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče.
 • Zaključek označevanja (čipiranja) zabojnikov še v preostalih občinah (Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina).
 • Prejem srebrnega priznanja Pomurske gospodarske zbornice za najboljše pomurske inovacije leta 2022.
 • Prejem priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2021/2022 za 30 let delovanja na podrčju komunalne dejavnosti.

2021

 • Razvoj lastne mobilne aplikacije Saubermacher - Komunala
 • Obeležitev 30 let poslovanja podjetja
 • prejem strateške nagrade za družbeno odgovornost Horus 2021 v kategoriji majhnih podjetij
 • II. faza označevanja (čipiranja) zabojnikov v občinah Beltinci, Črenšovci, Doborvnik, Kobilje, Odranci in Turnišče
 • Prehod iz starega standarda OHSAS 18001 na nov standard varnosti in zdravja pri delu ISO 45001

2020

 • Otvoritev Zbirnega centra Kuzma.
 • Začetek projekta označevanja (»čipiranja«) zabojnikov v MO Murska Sobota.
 • Prejem pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.
 • Podpis Koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Beltinci za dobo 10 let.

2019

 • Podpis koncesijske pogodbe z Občino Tišina in uvedba novih standardov ravnanja z odpadki v občinah Moravske Toplice in Tišina.
 • Prejem Certifikata platinaste bonitetne odličnosti.
 • Podpis zaveze in certifikata »Voda iz pipe«.
 • Nabava novega smetarskega vozila – prvo nizkopodno vozilo.
 • Prenova poslovnih procesov.

2018

 • Prenova spletne strani podjetja.
 • Namestitev dodatnih uličnih zbiralnikov za zbiranje odpadnega jedilnega olja.
 • Močno povečanje obsega dela na področju zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz industrije in obrti.
 • Identificiranje uporabnikov v zbirnih centrih s pomočjo črtne kode na računih v vseh zbirnih centrih, katerih upravljalec smo.
 • Nabava dveh dodatnih tovornih vozil za prevoz nevarnih in posebnih odpadkov ter dostavnega vozila za prevoz odpadkov iz zbirnih centrov.
 • Prejem zlate bonitetne ocene odličnosti AAA tretjič zapored.

2017

Presežen prag 50 % ločeno zbranih frakcij v 17 občinah, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov in posledično manjši delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov v vseh zbranih odpadkih.

Namestili smo prve ulične zbiralnike za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev.

V občinskih zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij smo uvedli dodatne ukrepe za povečanje zadovoljstva strank in njihove varnosti ter izboljšanje organizacije prepuščanja ločeno zbranih frakcij.

Investirali smo v nabavo novega smetarskega vozila in najstarejše specialno vozilo – cisterno zamenjali za novejše.

Uporabnikom smo omogočili prejemanje in plačevanje e-računov preko mobilnega telefona s storitvijo Hal mBills.

Uspešno smo naredili prehod na nova standarda ISO 9001 in ISO 14001 v skladu z izdajami teh standardov v letu 2015.

Že drugič smo dosegli certifikat zlate bonitetne odličnosti (pomeni, da 3 leta zapored dosegamo najvišjo bonitetno odličnost AAA), podaljšali spletni certifikat poslovne odličnosti Excellent SME Slovenia ter postali finalist Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2017.

2016

Uspešno smo zaključili natečaj »Odpadno je uporabno 2015/2016«, namen katerega je bil spodbuditi mlade k pripravi in ponovni uporabi odpadne električne in elektronske opreme. Razpisali smo ga v sodelovanju z družbo za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS, d.o.o..

V mesecu avgustu smo z družbo ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki« lansirali ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v 18 občinah, kjer izvajamo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

V mesecu oktobru smo pridobili certifikat Družbeno odgovorno podjetje, nivo C, ki ga podeljuje Ekvilib inštitut. Bili smo eno od prvih petih podjetij, ki so prejela ta certifikat. Za naše družbeno odgovorno poslovanje smo že četrto leto zapored prejeli Nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2016 v kategoriji majhnih podjetij.

Na natečaju za izbor najbolj inovativnih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu delodajalcev je bil naš projekt »Za življenja vredno telo« izbran kot najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji malih podjetij.

Našo poslovno odličnost smo v letu 2016 potrdili s certifikatom Zlate bonitetne odličnosti. Prejmejo ga podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno oceno odličnosti AAA tri leta zapored. V Sloveniji jo dosega 1.195 podjetij od 163.642 registriranih.

Kupili smo novo smetarsko vozilo švedskega proizvajalca Scania, ki ga uporabljamo za zbiranje hišnih odpadkov. Ponaša se z okolju prijaznim motorjem emisijskega razreda EURO 6. Investirali smo še v rabljeno abrol vozilo z motorjem EURO 5.

V letu 2016 smo preselili na novo lokacijo Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota in odprli dva nova zbirna centra in sicer v občini Moravske Toplice in občini Tišina.

Luč sveta je zagledal Portal za kupce, ki omogoča našim uporabnikom, da nekatere stvari uredijo kar od doma, preko interneta. Na spletno stran smo umestili aplikacijo »Podpiramo«, s pomočjo katere nam lahko organizacije, društva in zavodi, s katerimi sodelujemo, posredujejo prošnje za donacije, sponzorstva, pomoč pri izvedbi prireditev in podobno.

2015

V mesecu februarju 2015 nam je po treh letih aktivnosti za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih v okviru osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje revizorski svet dodelil poni certifikat Družini prijazno podjetje za dobo treh let. Slavnostno nam je bil certifikat podeljen na Mednarodni dan družin, 15. maja 2015.

V letu 2015 je podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. dosegalo bonitetno oceno odličnosti najvišjega razreda AAA. Certifikat AAA prejmejo podjetja, ki izpolnjujejo kriterije certifikata bonitetne odličnosti v zadnjih treh poslovnih letih. Naše podjetje tako spada med 1,6 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v najvišji razred AAA.

Nabavili smo novo samonakladalno vozilo  Mercedes serije Arocs z najsodobnejšim motorjem EURO 6 ter vozilo (furgon) za zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov). Z namenom posodobitve voznega parka na področju zbiranja tekstila smo nabavili še tovorno vozilo Peugeot Partner.

Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije smo postali eden od podpisnikov memoranduma z naslovom Iniciativa za zdrava delovna mesta, s katerim želijo na GZS krepiti strateško partnerstvo za izboljšanje zdravja zaposlenih pri delodajalcih v Sloveniji.

Že tretje leto zapored smo postali prejemnik Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015 v kategoriji majhnih podjetij. Nagrado HORUS sta že sedmo leto zapored podelila IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SPIRIT Slovenija, javna agencija in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami.

2014

V letu 2014 smo za dobo 10 let podpisali Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Puconci in za obdobje petih let Koncesijsko pogodbo za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju MO Murska Sobota.

Skupaj z občinami smo odprli tri zbirne centre za ločeno zbiranje frakcij in sicer v Kobilju, Odrancih in Dobrovniku, v katerih smo uvedli tudi identifikacijo uporabnikov s pomočjo črtne kode. Identifikacijo uporabnikov s pomočjo črtne kode smo začeli izvajati tudi v zbirnih centrih Beltinci, Črenšovci in Turnišče.

V mesecu januarju 2014 smo z namenom, da se uporabnikom še bolj približamo in to na okolju prijazen način, začeli z izdajo E-novic, v katerih pišemo o novostih, dosežkih, projektih, dogodkih, ki se odvijajo v našem podjetju in imajo dodano vrednost tudi za naše stranke.

Naš vozni park je postal bogatejši za novo specialno smetarsko vozilo Mercedes Benz Arocs z nadgradnjo Stummer Medium XL City, ki se ponaša z okolju prijaznim EURO 6 motorjem. Nadgradnja je opremljena z avtomatskim stresalnikom, ki dela na principu avtomatskega praznjenja zabojnikov in z najsodobnejšo varnostno tehnologijo, ki pri delu z vozilom zmanjšuje možnost nesreč. Vozilo je primerno za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki, mešana embalaža, papir in biološki odpadki).

Naše podjetje je že drugič postalo zmagovalec in ponosni prejemnik nagrade za družbeno odgovornost HORUS v kategoriji majhnih podjetij, tokrat za leto 2014. Nagrado podeljujeta IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami.

Tudi v letu 2014 smo uspešno opravili evalvacijo in podaljšali spletni certifikat za podjetniško odličnost Excellent SME Slovenia, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije in naloga katerega je, da novim kupcem in partnerjem že ob prvem obisku spletne strani izkaže poslovno odličnost poslovanja.

Uspešno smo zaključili projekt promocije zdravja na delovnem mestu "Zdrav duh v zdravem okolju", ki smo ga aktivno promovirali v širšem družbenem okolju in v okviru katerega smo izdali tudi brošuro Promocija zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. in sicer v tiskani obliki in kot spletno brošuro, ki je objavljena na naši spletni strani. Seveda bomo tudi po zaključku tega projekta nadaljevali s številnimi aktivnostmi na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

V letu 2014 smo začrtali tudi Strategijo razvoja podjetja Saubermacher – Komunala za obdobje naslednjih petih let in definirali strateške cilje, ki jih bomo zasledovali v obdobju 2015 - 2020.

2013

S 1.1.2013 smo uvedli nove, nadgrajene standarde ravnanja z odpadki v 8 občinah UE Murska Sobota, kar je pomenilo, da so bile vse občine, kjer opravljamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, vključene v ločeno zbiranje embalažnih materialov po sistemu od vrat do vrat, občanom pa je bila hkrati dana možnost, da ločeno zbirajo papir z zabojnikom tudi v svojem gospodinjstvu. V mesecu aprilu se je tem osmim občinam pridružila še deveta.

V sodelovanju s podjetjem Zeos smo zelo uspešno izvedli akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme "E-odpadke ločuj in okolje varuj", v kateri je sodelovalo kar 24 osnovnih šol, zbrali pa smo več kot 235 ton odpadne električne in elektronske opreme.

V mesecu juliju smo za naše stranke uvedli SMS obveščanje o terminih odvozov posameznih vrst odpadkov, v mesecu septembru pa še okolju prijazen E-račun.

Naše podjetje je postalo zmagovalec in ponosni prejemnik nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013 v kategoriji majhnih podjetij, ki jo podeljujeta IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi.

Pridobili smo spletni certifikat za podjetniško odličnost Excellent SME Slovenia, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije in naloga katerega je, da novim kupcem in partnerjem že ob prvem obisku spletne strani izkaže poslovno odličnost poslovanja.

Projekt promocije zdravja na delovnem mestu "Zdrav duh v zdravem okolju" smo kot primer dobre prakse predstavili tudi na regijski konferenci "Promocija zdravja na delovnem mestu", ki jo je organiziral Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.

2012

S 1.3.2012 smo začeli opravljati GJS zbiranja in prevoza odpadkov tudi v šestih občinah UE Lendava (Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana). Z občinami Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče smo tako 9. maja 2012 podpisali koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

V mesecu avgustu smo naš vozni park osvežili z nabavo specialnega vozila kanaljet in s tem razširili paleto svojih storitev.

Uvedli smo nov način zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, to je odvoz kosovnih odpadkov na klic.

Nadaljevali smo s projektom zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče od vrat do vrat in v sistem vključili občini Šalovci in Gornji Petrovci. V pilotni projekt zbiranja papirja in papirne embalaže od vrat do vrat smo vključili še preostala primestna naselja MO Murska Sobota in nekatera naselja v občinah Beltinci, Moravske Toplice, Puconci in Tišina. Biološke odpadke in papir smo začeli zbirati v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Odranci in Turnišče ter biološke odpadke tudi v nekaterih naseljih občine Moravske Toplice.

Prevzeli smo upravljanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij v Turnišču, Srednji Bistrici in Serdici. Hkrati smo nadaljevali s projektom ločenega zbiranja in ponovne uporabe tekstila.

Uspešno smo zaključili projekt "Za življenja vredno telo", za katerega smo pridobili nepovratna sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in nadaljevali aktivnosti v okviru pridobljenega osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Tudi v letu 2012 smo aktivno delali na področju osveščanja in izdali Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki v gospodinjstvih. Za prekmurske vrtce in osnovne ter srednje šole smo že šestič razpisali natečaj Plastenke naše prijateljice, ki smo ga razširili v izdelavo izdelkov iz odpadne mešane embalaže.

2011

Aktivno smo nadaljevali z nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov in začeli z novim načinom zbiranja mešane embalaže na ekoloških otokih, v projekt zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreč od vrat do vrat vključili občine Cankova, Tišina, Puconci, Hodoš in Moravske Toplice, začeli z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov v primestnih naseljih MO Murska Sobota in v naseljih občine Beltinci ter začeli s pilotnim projektom zbiranja papirja in papirne embalaže od vrat do vrat v gospodinjstvih naselij Bakovci, Nemčavci in Markišavci.

Že petič smo razpisali natečaj »Plastenke naše prijateljice« za prekmurske šole in vrtce in skozi različne prireditve tekom leta obeležili praznovanje 20 let delovanja podjetja (osrednja slovesnost z razstavo fotografij, na katerih je bilo simbolično prikazanih 20 prehojeni let, film o razvoju podjetja od leta 1991, razstava smetarskih vozil in komunalne opreme na parkirišču TC Maksimus, ustvarjalna likovna delavnica za otroke »Za življenja vredno okolje«, sodelovanje na Družinskem pikniku MO M. Sobota, organizacija dogodka »Ustvarjamo zdravo okolje« v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v sodelovanju s Pomurskim ekološkim centrom).

V mesecu decembru smo pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in v tem letu že drugič razpisali projekt »Za življenja vredno telo«, s katerim spodbujamo zaposlene k športnim aktivnostim ter zdravemu načinu življenja.

Kupili smo moderno samonakladalno vozilo in vozilo s cerado za zbiranje kosovnih, nevarnih in posebnih odpadkov, izgradili halo za skladiščenje in manipulacijo z ločeno zbranimi odpadki ter na strehi naših poslovnih prostorov izgradili sončno elektrarno.

2010

Nadaljevali smo s pilotnim projektom zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v občini Beltinci in ga začeli izvajati še v MO Murska Sobota in občini Rogašovci, osvežili vsebino natečaja "Plastenke naše prijateljice", sodelovali pri očiščevalni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, temlejne aktivnosti usmerili v novelacijo standardov ravnanja z odpadki, kupili manjše specializirano smetarsko vozilo in na novo začrtali strategijo razvoja podjetja za obdobje 2010-2015.

2009

Začeli smo s pilotnim projektom zbiranja plastenk v občini Beltinci, ki smo ga v novembru nadgradili v zbiranje embalažnih materialov, upravljali CERO Puconci v času poskusnega obratovanja, še tretjič uspešno zaključili natečaj za vzgojno-izobraževalne zavode »Plastenke naše prijateljice« in uspešno izpeljali dolgo pričakovano preselitev v nove poslovne prostore, kjer imamo primerne pogoje za delo.

2008

Skupaj z občinami smo uredili še zbirne centre v Beltincih in Šalovcih, ponovno razpisali natečaj za zbiranje plastenk za šole in vrtce, izdelali idejno zasnovo projekta zbiranja plastenk po sistemu od vrat do vrat v 12 občinah, aktivno in uspešno sodelovali pri pripravi za zagon poskusnega obratovanja CEROP.

2007

Začeli smo pilotno zbirati plastenke iz gospodinjstev od vrat do vrat v enem naselju, razpisali natečaj za zbiranje plastenk za šole in vrtce, zaradi pomanjkanja deponijskega prostora in pravilnika o vnosu snovi v tla, aktivno delali na področju odstranjevanja muljev iz čistilnih naprav.

2006

Obeležili smo 15 let delovanja podjetja, začeli z zbiranjem nevarnih in posebnih odpadkov na področju Ljubljane, Domžal, Kamnika, Sežane in nadaljevali z zbiranjem na Obali (občine Koper, Izola, Piran), zbirali smo azbestne kritine po vsej Sloveniji ter uspešno delovali na področju osveščanja predvsem mladih.

2005

Potekale so priprave za zbiranje in izvoz azbestnih odpadkov, priprave na zbiranje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek v okviru Slopak-a, nastopili smo na novih tržiščih na področju zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov iz industrije in obrti, v upravljanje smo prevzeli zbirni center za ločeno zbiranje frakcij v Skakovcih.

2004

Pričeli smo z zbiranjem odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v zbirnem centru M.Sobota in učencev v šolah, v upravljanje smo prevzeli zbirni center za ločeno zbiranje frakcij v Puconcih in Vidoncih, nameščali dodatne in večje zabojnike na zbirnih mestih ter čistili lovilce olj in masti.

2003

Prevzeli smo v upravljanje Zbirno-sortirni center Puconci - 1. faza in poskusno stiskali ločeno zbrane frakcije na sedežu podjetja za zbirni center.

2002

Pričeli smo z zbiranjem baterij po celotni Sloveniji, prevzeli upravljanje zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota.

2001

Pričeli smo z zbiranjem jedilnega olja, električne in elektronske opreme, poskusnim zbiranjem odpadne embalaže, pridobili certifikat za sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 in certifikat družbene odgovornosti podjetja SA 8000 ter prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.

2000

Izvedli smo pilotno zbiranje jedilnih olj ter električne in elektronske opreme.

1999

Pričeli smo s pilotnim zbiranjem baterij, plastike in kovin ter prejeli diplomo za uvrstitev v finale za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.

1998

Pričeli smo z ločenim zbiranjem tonerjev in pilotnim zbiranjem starih oblačil, prejeli smo diplomo za uvrstitev v ožji izbor za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.

1997

Pridobili smo certifikat sistema ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO 14001, s čimer je bila zopet potrjena naša usmeritev, da tudi sami zmoremo delovati tako, da z našo dejavnostjo čim manj obremenjujemo okolje.

1996

Pričeli smo z ločenim zbiranjem ostankov in embalaže pesticidov ter posebnih odpadkov iz obrti in industrije.

1995

Pridobili smo certifikat sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, kar je potrdilo našo pravilno naravnanost k odjemalcem in skrb za kakovost storitev.

1994

Začetek zbiranja posebnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

1992/93

Odločili smo se, da bomo poleg komunalnih odpadkov zbirali posebne odpadke.

1991

Ustanovitev podjetja za ločeno zbiranje odpadkov.