Celovito obvladovanje kakovosti

Količina odpadkov raste vzporedno z ekonomsko rastjo, kar vpliva na izgubo naravnih surovin in energije na eni strani, na drugi strani pa družbi nalaga vse večje stroške ravnanja z odpadki. Tako postajajo odpadki vedno večji ekološki, družbeni in ekonomski problem sodobnih družb, zato je z njimi potrebno ravnati gospodarno, kar je tudi dejavnost podjetja Saubermacher – Komunala.

Gospodarno ravnanje z odpadki pomeni upoštevanje prednostnega vrstnega reda hierarhije ravnanja z odpadki, ki je ponazorjena z naslednjo shemo:

Evropska unija glede ravnanja z odpadki deluje v skladu s štirimi ključnimi načeli:

  • Načelo preprečevanja: količine odpadkov je treba omejiti pri viru in vzpodbuditi industrijo, da proizvede ter potrošnike, da izberejo proizvode in storitve, ki ustvarjajo manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje evropske strategije recikliranja odpadkov.
  • Načelo »onesnaževalec plača«: kdor onesnažuje, mora plačati stroške zaradi onesnaženja.
  • Načelo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprečiti.
  • Načelo bližine: odpadke je treba obdelati čim bliže njihovemu viru.