Celovito obvladovanje kakovosti

Protikorupcijska delovna skupina, ki deluje v sklopu Slovenskega društva Združenih narodov za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija), je skupaj s predstavniki slovenske poslovne javnosti oblikovala vsebino Deklaracije o poštenem poslovanju. Organizacije se s podpisom deklaracije pridružujejo večsektorskim in čezmejnim prizadevanjem za transparentno, pošteno in pravično poslovno okolje ter konkurenčnejše gospodarstvo.

Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. je postalo podpisnik Deklaracije o poštenem poslovanju 4. januarja 2012.

Deklaracija o poštenem poslovanju je dokument, ki podpisnike zavezuje k:

  • transparentnemu in poštenemu poslovanju,
  • vključevanju protikorupcijske klavzule v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10 tisoč evrov,
  • spoštovanju Načel za boj proti podkupovanju in
  • medsebojnemu obveščanju o morebitnih kršitvah.

Podpis deklaracije o pošten delovanju (.pdf)