Zbirni centri

Vse uporabnike obveščamo, da so vsi naši zbirni centri odprti in obratujejo po ustaljenih urnikih.

Obveščamo vas, da z dne 1. 1. 2018 veljajo novi delovni časi zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij.

Zbirni center Beltinci

Zbirni center je namenjen občanom Občine Beltinci.

Zbirni center Cankova

Zbirni center je namenjen občanom Občine Cankova.

Zbirni center Črenšovci

Zbirni center je namenjen občanom Občine Črenšovci.

Zbirni center Dobrovnik/Dobronak

Zbirni center je namenjen občanom Občine Dobrovnik/Dobronak

Zbirni center Šalovci

Zbirni center je namenjen občanom:

  • Občine Šalovci
  • Občine Gornji Petrovci in
  • Občine Hodoš
Zbirni center Vidonci

Zbirni center je namenjen občanom Občine Grad.

Zbirni center Kobilje

Zbirni center je namenjen občanom Občine Kobilje.

Zbirni center Kuzma

Zbirni center je namenjen občanom Občine Kuzma.

Zbirni center Fokovci

Zbirni center je namenjen občanom Občine Moravske Toplice

Zbirni center Murska Sobota

Zbirni center je namenjen občanom MO Murska Sobota.

Zbirni center Odranci

Zbirni center je namenjen občanom Občine Odranci.

Zbirni center Cero Puconci

Zbirni center je namenjen občanom vseh 18 občin, kjer je podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Zbirni center Rogašovci

Zbirni center je namenjen občanom Občine Rogašovci.

Zbirni center Petanjci

Zbirni center je namenjen občanom Občine Tišine.

Zbirni center Turnišče

Zbirni center je namenjen občanom Občine Turnišče.

Urniki odvozov

Da ne zamudite odvoza odpadkov, preverite vaš termin.

Kako ravnamo z odpadki