Ravnanje z jedilnim oljem

Lokacije uličnih zbiralnikov:

Občina Beltinci
 • Beltinci – parkirišče pri Vrtecu Beltinci
 • Beltinci – pri občinski stavbi
 • Beltinci – pri objektu Spar
 • Beltinci – Zelena PI cona Beltinci
 • Gančani – pri nogometnem igrišču
Občina Cankova
 • pri Osnovni šoli
Občina Črenšovci
 • Črenšovci – pri OŠ Črenšovci
 • Gornja Bistrica – pri vhodu v ŠRC Jame
Občina Dobrovnik/Dobronak
 • Dobrovnik – pred sedežem Krajevne skupnosti
Občina Gornji Petrovci
 • Blok Gornji Petrovci 92
 • na zbirnem mestu za občinsko stavbo
Občina Grad
 • na parkirišču pri bencinski črpalki
Občina Hodoš
 • na dvorišču za občinsko stavbo
Občina Kobilje
 • na parkirišču Nogometnega kluba Kobilje
Občina Kuzma
 • ob stavbi gasilskega doma
Občina Moravske Toplice
 • na zbirnem mestu na Dolgi ulici
Mestna občina Murska Sobota
 • Bakovci – pri športnem centru
 • Murska Sobota – ekološki otok ob športnem igrišču na Trstenjakovi ulici
 • Murska Sobota – ekološki otok pri transformatorju v Jakobovem naselju
 • Murska Sobota – ekološki otok pri transformatorju v Prešernovi ulici
 • Murska Sobota – križišče Gregorčičeve in Lendavske ulice
 • Murska Sobota – MOL Slovenija, BS Mala Nova
 • Murska Sobota – parkirišče na Mojstrski ulici
 • Murska Sobota – pri BTC Murska Sobota
 • Murska Sobota – Supermarket TUŠ Murska Sobota, Bakovska
 • Murska Sobota – TC Maximus Murska Sobota
 • Rakičan – pri vaško gasilskem domu
 • Rakičan – zbirno mesto na Panonski ulici
Občina Odranci
 • pri občinski stavbi
Občina Puconci
 • na dvorišču za občinsko stavbo
Občina Rogašovci
 • Sveti Jurij – za gasilskim domom, ob poti k trgovini Spar
Občina Šalovci
 • na parkirišču za občinsko stavbo
Občina Tišina
 • na parkirišču, prek od pokopališča Tišina
Občina Turnišče
 • Gomilica – na trati pri gasilskem domu
 • Turnišče – na parkirišču Supermarketa Jager


Za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja lahko povzročitelji iz gospodinjstev uporabite lastne posode s pokrovom ali namensko 3,5 lit. posodo, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti.

Pomembno je tudi to, da povzročitelji k odpadnim jedilnim oljem ne mešate odpadne masti. Odpadne masti prevzemamo v zbirnih centrih in ob akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev, morajo pa biti zbrane in prepuščene ločeno od odpadnega jedilnega olja.