Ravnanje z jedilnim oljem

Lokacije uličnih zbiralnikov:

Mestna občina Murska Sobota:

 • na ekološkem otoku pri transformatorju v Prešernovi ulici,
 • na ekološkem otoku pri transformatorju v Jakobovem naselju,
 • ob parkirišču na Mojstrski ulici,
 • pri križišču Gregorčičeve in Lendavske ulice,
 • na ekološkem otoku ob športnem igrišču na Trstenjakovi ulici,
 • pri Hipermarketu Tuš Bakovska, Murska Sobota
 • pri gasilskem domu v Rakičanu

Občina Rogašovci:

 • v Svetem Juriju ob dovozni cesti k trgovini Spar

Občina Beltinci:

 • v Beltincih pri objektu Spar

Občina Turnišče:

 • na parkirišču Supermarketa Jager Turnišče

Občina Dobrovnik:

 • v Dobrovniku pred sedežem Krajevne skupnosti

Občina Odranci:

 • v Odrancih pri občinski stavbi.

Občina Črenšovci:

 • pri kmetijski zadrugi v Črenšovcih.

Občina Gornji Petrovci:

 • pri večstanovanjskem bloku v Gornjih Petrovcih 92, 92a

Za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja lahko povzročitelji iz gospodinjstev uporabite lastne posode s pokrovom ali namensko 3,5 lit. posodo, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti.

Pomembno je tudi to, da povzročitelji k odpadnim jedilnim oljem ne mešate odpadne masti. Odpadne masti prevzemamo v zbirnih centrih in ob akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev, morajo pa biti zbrane in prepuščene ločeno od odpadnega jedilnega olja.