Zbiranje odpadkovv moji občini

Preverite urnike odvozov odpadkov v vaši občini. Vpišite naziv svoje občine ali kraj.

MOJA OBČINA
PORTAL ZA KUPCE

Ustvarjamo zdravo okolje

Ustvarjamo zdravo okolje
350000 km
v okviru izvajanja javne službe
65000
število prebivalcev
19000 t
komunalnih odpadkov
150 kg
ločenih frakcij na prebivalca