Zbiranje odpadkovv moji občini

Preverite urnike odvozov odpadkov v vaši občini. Vpišite naziv svoje občine ali kraj.

MOJA OBČINA
PORTAL ZA KUPCE

Ustvarjamo zdravo okolje

Ustvarjamo zdravo okolje
365000 km
v okviru izvajanja javne službe
65000
število prebivalcev
20900 t
komunalnih odpadkov
175 kg
ločenih frakcij na prebivalca