Občina Moravske Toplice

Zbirni center Fokovci

Zbirni center se nahaja za stavbo kmetijske zadruge v Fokovcih.

Delovni čas:

 • ponedeljek: 14.30 – 16.30
 • četrtek: 8.00 – 10.00
 • 1. sobota v mesecu: 10.30 – 12.30
 • nedelja, prazniki: zaprto.

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo).
Mešani komunalni (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti), gradbeni, biološki, nevarni in posebni odpadki, avtomobilski deli ter mokra in onesnažena oblačila se v zbirnem centru ne sprejemajo.
Oddaja ločeno zbranih frakcij vam ne bo povzročala dodatnih stroškov. Stroške krije Občina Moravske Toplice.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

 • Bogojina - Vaško-gasilski dom
 • Andrejci - Gasilski dom
 • Berkovci - Vaško-gasilski dom
 • Bukovnica - Gasilski dom
 • Čikečka vas - Gasilski dom
 • Filovci - Vrtec
 • Filovci - Mlatilnica
 • Fokovci - Pri pošti
 • Ivanci - Gasilski dom-postaja
 • Ivanovci - Vaški dom
 • Ivanjševci - Vaško-gasilski dom
 • Kančevci - Gasilski dom
 • Krnci - Gasilski dom
 • Lukačevci - pri št. 9 - Cipot-avto
 • Lončarovci - Gasilski dom
 • M. Toplice - Kranjčeva 32
 • M. Toplice - Mlekarna, Dolga 90
 • M. Toplice - Gasilski dom-zgoraj
 • Motvarjevci - Gasilski dom
 • Mlajtinci - Gasilski dom
 • Noršinci - Pokopališče
 • Pordašinci - Vaški dom
 • Prosenjakovci - Zadružni dom
 • Ratkovci - Gasilski dom
 • Sebeborci - Pokopališče
 • Selo - Avtobusna postaja
 • Središče - Gasilski dom
 • Suhi vrh - Gasilski dom
 • Tešanovci - Gasilski dom
 • Vučja Gomila - Mlekarna
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
HASZNOS
INFORMÁCIÓK
(letöltés .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ