Občina Moravske Toplice

Zbirni center Fokovci

Zbirni center se nahaja za stavbo kmetijske zadruge v Fokovcih.

Delovni čas:

 • ponedeljek: 14.30 – 16.30
 • četrtek: 8.00 – 10.00
 • 1. sobota v mesecu: 10.30 – 12.30
 • nedelja, prazniki: zaprto.

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo).

V zbirnem centru ne sprejemamo:

 • mešani komunalni (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti),
 • gradbeni (vključno z gutenit ploščami in tegolo),
 • biološki,
 • nevarni in posebni odpadki,
 • avtomobilski deli ter
 • mokra in onesnažena oblačila.
Oddaja ločeno zbranih frakcij vam ne bo povzročala dodatnih stroškov. Stroške krije Občina Moravske Toplice.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

 • Bogojina - Vaško-gasilski dom
 • Andrejci - Gasilski dom
 • Berkovci - Vaško-gasilski dom
 • Bukovnica - Gasilski dom
 • Čikečka vas - Gasilski dom
 • Filovci - Vrtec
 • Filovci - Mlatilnica
 • Fokovci - Pri pošti
 • Ivanci - Gasilski dom-postaja
 • Ivanovci - Vaški dom
 • Ivanjševci - Vaško-gasilski dom
 • Kančevci - Gasilski dom
 • Krnci - Gasilski dom
 • Lukačevci - pri št. 9 - Cipot-avto
 • Lončarovci - Gasilski dom
 • M. Toplice - Kranjčeva 32
 • M. Toplice - Mlekarna, Dolga 90
 • M. Toplice - Gasilski dom-zgoraj
 • Motvarjevci - Gasilski dom
 • Mlajtinci - med hišama Mlajtinci 9 in Mlajtinci 10
 • Noršinci - Pokopališče
 • Pordašinci - Vaški dom
 • Prosenjakovci - Zadružni dom
 • Ratkovci - Gasilski dom
 • Sebeborci - Pokopališče
 • Selo - Avtobusna postaja
 • Središče - Gasilski dom
 • Suhi vrh - Gasilski dom
 • Tešanovci - Gasilski dom
 • Vučja Gomila - Mlekarna

Seznam uličnih zbiralnikov za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje

Prikaži vse
Zbirni center
Zbirna mesta
Zbiralniki za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
HASZNOS
INFORMÁCIÓK
(letöltés .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ