Celovito obvladovanje kakovosti

V podjetju Saubermacher – Komunala se zavedamo, da so zaposleni naše največje bogastvo. Želimo si zdravih sodelavcev, ki so bolj produktivni, uspešni, zadovoljni in zavzeti, zato izdatkov za varnost in zdravje pri delu ne razumemo kot stroška, ampak kot investicijo v ljudi, ki se večkratno povrne. Skrb za zdravje zaposlenih je ena od naših prioritetnih nalog.

Izvajanje  in načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu in zagotavljanje sredstev zanjo nam v svojem 6. in 32. členu nalaga že Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS št. 43/11).

Skrb za zaposlene, ki je ena od naših ključnih vrednot,  imamo vpeto tudi v vizijo in poslanstvo podjetja.

Področja promocije zdravja na delovnem mestu v našem podjetju so razvidna iz spodnje slike:

Posamezne aktivnosti na področju promocije zdravja si vsako leto zadamo v Načrtu promocije zdravja na delovnem mestu, v katerem podamo analizo izvedenih aktivnosti promocije zdravja v preteklem letu, definiramo cilje izvajanja promocije ter ukrepe in aktivnosti, ki se bodo na posameznih področjih promocije zdravja izvajale v tekočem letu, vključno s terminskim planom in načrtovano višino stroškov. 

V preteklosti smo v podjetju uspešno izvedli dva večja projekta Promocije zdravja na delovnem mestu, ki sta bila sofinancirana s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Podjetje Saubermacher – Komunala je leta 2015 postalo tudi podpisnik memoranduma Iniciativa za zdrava delovna mesta, s katerim želijo na Gospodarski zbornici Slovenije krepiti strateško partnerstvo za izboljšanje zdravja zaposlenih pri delodajalcih v Sloveniji.

Leta 2016 je bil naš projekt Za življenja vredno telo izbran kot najbolj inovativen ukrep na področju promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji majhnih podjetij v natečaju za delodajalce, ki je potekal v okviru projekta Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu.