Osebna izkaznica

Ime podjetja: Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.
Naslov: Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota

T: +386 (0)2 526 84 50
F: +386 (0)2 526 84 40 
E: info@saubermacher-komunala.si

Reg. vl.: SRG 2007/00684 pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti
Identifikacijska številka za DDV: SI76663191
Matična številka: 5479967

Transakcijski račun: SI56 0234 0001 0084 988
Osnovni kapital: 164.128,00 EUR

Direktor: Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.
Število zaposlenih: 64

Promet v letu 2023: cca. 6,54 MIO EUR
Število vključenih občin:

 • komunalni odpadki, vključno z nevarnimi in posebnimi odpadki iz gospodinjstev: 12 občin UE Murska Sobota in 6 občin UE Lendava
 • nevarni in posebni odpadki iz obrti in industrije: na območju celotne Slovenije

Ustanovitev podjetja: 2. april 1991
Lastništvo podjetja:

 • 50% podjetje Saubermacher-Slovenija d.o.o.
 • 50% 11 občin (Beltinci, Cankova, Grad, Hodoš, Kuzma, MO Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina)

Poslovni program:

 • ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
 • ravnanje z nevarnimi in posebnimi odpadki
 • ravnanje z jedilnim oljem
 • ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki
 • ravnanje z mulji iz čistilnih naprav
 • čiščenje lovilcev olj in masti
 • ravnanje s kosovnimi odpadki
 • zbiranje oblačil in obutve
 • sanacija divjih odlagališč
 • ravnanje z gradbenimi odpadki
 • upravljanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij
 • izdajanje gradiv za informiranje in osveščanje
 • okoljsko svetovanje, vključno z izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki

Specializirani za:

 • ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
 • ravnanje z nevarnimi in posebnimi odpadki