Občina Puconci

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih

Puconci in Vaneča: Urnik odvoza odpadkov za leto 2021 ste prejeli od vašega izvajalca javne službe odvoza odpadkov - Cerop d.o.o.

Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov

Preverite navodila za prepuščanje odpadkov >


Poročilo o izvedeni sortirni analizi

Zbirni center Cero Puconci

Zbirni center se nahaja:
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Vaneča 81/b, 9201 Puconci

www.cerop.si
 

Delovni čas:

 • ponedeljek: 6.00 - 18.00 ure
 • sreda: 14.00 - 16.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.

Seznam zbirnih mest

Seznam uličnih zbiralnikov za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje

Prikaži vse
Zbirni center
Zbirna mesta
Zbiralniki za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ