Občina Puconci

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih

Puconci in Vaneča: Urnik odvoza odpadkov za leto 2021 ste prejeli od vašega izvajalca javne službe odvoza odpadkov - Cerop d.o.o.

Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov

Preverite navodila za prepuščanje odpadkov >


Poročilo o izvedeni sortirni analizi

Zbirni center Cero Puconci

Zbirni center se nahaja:
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Vaneča 81/b, 9201 Puconci

www.cerop.si
 

Delovni čas:

 • ponedeljek: 6.00 - 18.00 ure
 • sreda: 14.00 - 16.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.

Seznam zbirnih mest

PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ