Občina Puconci

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih

Puconci in Vaneča: Urnik odvoza odpadkov za leto 2024 ste prejeli od vašega izvajalca javne službe odvoza odpadkov - Cerop d.o.o.

Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov

Akcije:

Preverite navodila za prepuščanje odpadkov >

Nevarne in posebne odpadke lahko med letom prepustite v zbirnem centru Beltinci, razen prebivalci naselij Puconci in Vaneča.

Poročilo o izvedeni sortirni analizi

Zbirni center Cero Puconci

Zbirni center se nahaja:
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Vaneča 81/b, 9201 Puconci

www.cerop.si
 

Delovni čas:

 • ponedeljek: 6.00 - 18.00 ure
 • sreda: 14.00 - 16.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).

V zbirnem centru ne sprejemamo:

 • mešani komunalni (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti),
 • gradbeni (vključno z gutenit ploščami in tegolo),
 • biološki,
 • nevarni in posebni odpadki,
 • avtomobilski deli ter
 • mokra in onesnažena oblačila.
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.

Seznam uličnih zbiralnikov za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje

Prikaži vse
Zbirni center
Zbirna mesta
Zbiralniki za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ