Celovito obvladovanje kakovosti

Družbeno odgovornost v podjetju Saubermacher - Komunala razumemo kot splet in preplet aktivnosti na ključnih področjih poslovanja podjetja, tako znotraj podjetja kot v njegovem okolju, zato smo jo prepoznali tudi kot eno od petih ključnih vrednot. Je živa tvorba, ki se v podjetju skozi leta razvija in raste, je način življenja in dela.

Družbeno odgovorno poslovanje je pogoj za uspešnost podjetja in prispeva k temu, da so storitve podjetja kakovostne in okolju prijazne, da so z njimi zadovoljni kupci, ki poleg osnovne storitve rabijo tudi pravilno osveščanje in učenje, da zaposleni prihajajo na delo zadovoljni in se zavedajo svoje vloge, ki jo imajo v podjetju in preko opravljanja storitev posledično tudi v širšem družbenem okolju, da so zadovoljni dobavitelji, ki preko našega odnosa in zaradi pogojev sodelovanja nudijo izdelke in storitve, ki nimajo negativnega vpliva na družbo, da razvijamo in širimo pozitivno in družbeno odgovorno razmišljanje v lokalnem in širšem okolju poslovanja podjetja in da pri tem ne poslabšujemo okolja, v katerem živimo in delamo ter ravnamo etično in pošteno, zavedajoč se pomena trajnostnega razvoja.

Uresničevanje družbene odgovornosti v praksi potrjuje certifikat Družbeno odgovorno podjetje, nivo C, ki ga podeljuje Ekvilib inštitut in katerega nosilec smo od leta 2016. Ponosni pa smo tudi na  prejem Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS v kategoriji majhnih podjetij v letih 2013, 2014, 2015 in 2016 ter uvrstitev med finaliste za strateško nagrado Horus v letu 2017.

Pohvale in pritožbe glede delovanja podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. na področju družbene odgovornosti lahko podate na naslov Ekvilib Inštituta (Medvedova 28, 1000 Ljubljana), preko spletne pošte certifikatdop@ekvilib.org ali preko spletnega obrazca.