DANES SMO Z »IZMENJEVALNICO OBLAČIL« OBELEŽELI LETOŠNJI EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Danes smo v sodelovanju s tremi srednjimi šolami organizirali »izmenjevalnico rabljenih oblačil« in tako obeležili Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je letos posvečen krožnemu in trajnostnemu tekstilu. Dogodek je potekal na Trgu kulture v Murski Soboti, med 9.00 in 12.00 uro. Na izmenjevalnici so sodelovale Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Gimnazija Murska Sobota in Ekonomska šola Murska Sobota.

Vsaka od sodelujočih šol je na svoji stojnici razstavila predhodno zbrana oblačila, ki jih dijaki več ne nosijo in so jim v omarah le v napoto. Tudi v našem podjetju smo zbrali kar nekaj rabljenih oblačil in jih ponudili na stojnici, hkrati pa vse obiskovalce osveščali o ravnanju z rabljenimi oblačili. Dijaki so si oblačila medsebojno izmenjali in podarili. Kljub slabemu vremenu je bilo na Trgu kulture pestro, saj so se v dogajanje vključili tudi mimoidoči. Nekateri so s sabo prinesli oblačila za izmenjavo, spet drugi so med ponudbo našli kak kos zase.

Nekaj kosov zbranih oblačil, ki so po končanem dogodku ostala na stojnicah, bodo dijaki uporabili pri ustvarjanju izdelkov v sklopu letošnjega natečaja Odpadno je uporabno, katerega tema so prav tako tekstilni odpadki. Za preostanek pa smo tako kot za vsa ostala oblačila, ki jih dnevno zberemo v uličnih zbiralnikih in zbirnih centrih, na družbeno odgovoren način poskrbeli v podjetju Saubermacher – Komunala.

Tekstilna in oblačilna industrija je skupaj s prometom, živilsko industrijo in bivanjem ena izmed največjih onesnaževalcev in ima velik vpliv na rabo tal, onesnaževanje vode in celo emisije toplogrednih plinov. Za izdelavo 1 kg tekstila se na primer porabi več kot 0,5 kg kemikalij. Med letoma 2000 in 2015 se je proizvodnja tekstila podvojila in trendi kažejo, da bomo leta 2030 letno kupili 93 milijonov ton oblačil. Vsako leto v Evropski uniji zavržemo 5,8 milijona ton tekstila, to je kar 11,3 kg na osebo. Na osnovi vseh dejstev je nujno, da spremenimo naše navade in vnesemo več krožnosti v tekstilno industrijo.

Tekstilni odpadki so iz mode, zato verjamemo, da smo v tej akciji skupaj vsaj malo zmanjšali njihovo količino in podaljšali življenjsko dobo še uporabnih oblačil.

Z izvedeno izmenjevalnico smo zadovoljni, saj so se dijaki res potrudili in prinesli veliko oblačil ter izrazili željo, da si podobnih dogodkov želijo še več.

Dober odziv vseh, ki so se danes ustavili na stojnicah, je še en dokaz več, da uporabniki razmišljajo trajnostno in družbeno odgovorno.

Danes smo z »izmenjevalnico oblačil« obeleželi letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov Danes smo z »izmenjevalnico oblačil« obeleželi letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov Danes smo z »izmenjevalnico oblačil« obeleželi letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov Danes smo z »izmenjevalnico oblačil« obeleželi letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov Danes smo z »izmenjevalnico oblačil« obeleželi letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov
NAZAJ