Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil

V soboto, 18. novembra, se je začel letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je največja ozaveščevalna akcija v Evropi. Trajal bo vse do nedelje, 26. novembra 2023.

Kot vsako leto je podjetje Saubermacher-Komunala tudi letos pristopilo k ozaveščanju lokalnega okolja in sicer na temo ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja in rabljenih oblačil.

Vsak Slovenec letno ustvari najmanj 2 l jedilnega olja in zavrže 13 kg oblačil. V želji, da odpadna jedilna olja ne bi končala v odtokih, kanalizaciji ali med biološkimi odpadki ter da oblačila ne bi končala med mešanimi komunalnimi odpadki, smo se tokrat odločili mlade ozavestiti o pravilnem ravnanju z le-temi.

V ta namen smo v tem tednu obiskali nekaj vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju, kjer izvajamo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Otrokom smo predstavili pomen ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja in rabljenih oblačil, jim razdelili namenske posodice za zbiranje jedilnega olja v gospodinjstvih in si skupaj ogledali ulične zbiralnike v njihovi bližini.

Podjetje se že vrsto let trudi, da občanom nudi ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov in v ta namen je trenutno postavljenih 33 uličnih zbiralnikov za jedilno olje  in 29 uličnih zbiralnikov za rabljena oblačila. Le-ti so občanom na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

V ponedeljek, 20.11.2023, smo obiskali Vrtec Beltinci, kjer so otroci s svojo prisrčnostjo in iskrenostjo aktivno sodelovali v pogovoru in na koncu obljubili, da bodo namenske posodice za zbiranje olja skupaj z letaki  odnesli domov in staršem povedali, kje lahko predajo odpadno jedilno olje in rabljena oblačila.

V sredo, 22.11.2023, smo nadaljevali z ozaveščanjem in obiskali OSNOVNO ŠOLO ODRANCI in OSNOVNO ŠOLO ČRENŠOVCI.

Učenci so z zanimanjem prisluhnili in sodelovali v pogovoru na temo ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja in rabljenih oblačil. Zelo veseli so bili namenskih posodic, ki si jih bodo lahko odnesli domov. Z manjšo skupino otrok obeh šol smo se odpravili do zbiralnikov, kjer smo izlili jedilno olje v ulični zbiralnik ter odvrgli vrečo oblačil v zbiralnik.

Na Osnovni šoli Črenšovci smo ob tem dogodku podpisali tudi Ekolistino in se tako vsi skupaj zavezali, da bomo še naprej skrbeli za čisto in zdravo okolje.

V petek, 24.11.2023, smo z obiskom na OSNOVNE ŠOLE KOBILJE in DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE DOBROVNIK zaključili Evropski teden zmanjševanja odpadkov in razdelili še preostale posodice za zbiranje jedilnega olja v gospodinjstvih. Tudi na teh dveh šolah so otroci z zanimanjem sodelovali pri pogovoru o ločenem zbiranju odpadnega jedilnega olja in rabljenih oblačil ter z veseljem pomagali izliti jedilno olje v ulični zbiralnik ter odložiti vrečo oblačil v namenski zabojnik.

Obeležitev letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov ocenjujemo kot uspešno, saj smo razdelili nekaj manj kot 800 posodic in letakov ter podali koristne informacije in prikazali pravilen način ravnanja z odpadnim jedilnim oljem in rabljenimi oblačili več 100 otrokom.

Hvala vsem, ki nam pomagate in nam boste pomagali ustvarjati zdravo okolje.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023 v podjetju Saubermacher - Komunala v znamenju ločenega zbiranja jedilnega olja in oblačil
NAZAJ