Gospodarno ravnanje z biološkimi odpadki

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva strogo ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov.

Oddaja kuhinjskih odpadkov iz gostinstva samo pooblaščenemu zbiralcu

Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora ne glede na kraj razdelitve obrokov zagotoviti, da se vsi kuhinjski odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane, in ostanki, ki nastanejo po zaužitju obrokov na kraju njihove razdelitve, zbirajo ločeno od drugih odpadkov in pred oddajo pooblaščenemu zbiralcu začasno shranjujejo v za to namenjenem zabojniku ali posodi v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil.

Povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva morajo kuhinjske odpadke oddajati zbiralcu teh odpadkov in določiti odgovorno osebo, ki skrbi za njihovo oddajo. Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je v evidenci Agencije RS za okolje vpisano kot zbiralec biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Imetniki oziroma povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva lahko te odpadke oddajo našemu podjetju na osnovi sklenjene pogodbe. Povzročiteljem omogočamo, da te odpadke zbirajo in oddajajo v namenskih plastičnih sodih, ki jih tudi čistimo. S posameznim imetnikom se dogovorimo za dinamiko prevzemov, ki je odvisna od nastalih količin. Pri prevzemu biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov izdamo potrdilo o prevzemu, poskrbimo pa tudi za izdajo evidenčnega lista o prevzemu odpadka.

Kuhinjske odpadke je prepovedano mešati z drugimi odpadki (npr. z mešanimi komunalnimi odpadki in drugimi ločeno zbranimi frakcijami, vključno z zelenim vrtnim odpadom), če je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Prav tako jih je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode.

Tudi povzročitelji bioloških odpadkov iz gospodinjstev imajo zakonske obveznosti

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora hišno kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku. Tisti, ki ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada sam, mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe proti plačilu v posebnem zabojniku na način, določen s predpisi lokalne skupnosti. S kompostiranjem nastane polnovredni humus, ki ga lahko koristno uporabite na domačem vrtu, cvetlični gredici, sadovnjaku ali vinogradu.

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora lastne kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hišno kompostirati ali predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Mešanje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada z drugimi komunalnimi odpadki JE PREPOVEDANO!

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, Murska Sobota nudi možnost nakupa hišnih kompostnikov iz plastičnega materiala.

Postavitev hišnega kompostnika

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C - 60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Kaj sodi med odpadke, primerne za kompostiranje?

Zeleni vrtni odpad, zlasti:

 • odpadno vejevje,
 • trava,
 • listje,
 • stara zemlja lončnic,
 • rože,
 • plevel,
 • gnilo sadje,
 • stelja malih rastlinojedih živali,
 • lesni pepel.

Kuhinjski odpadki, zlasti:

 • zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
 • jajčne lupine,
 • kavna usedlina,
 • filter vrečke,
 • pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže,
 • kuhani ostanki hrane, ki niso v tekočem stanju,
 • papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

Organizirano zbiranje z zabojniki v nekaterih občinah

V Mestni občini Murska Sobota ter občinah Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče in v posameznih naseljih občine Moravske Toplice  (Bogojina, Ivanci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Noršinci in Tešanovci), kjer že poteka organiziran odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, se lahko gospodinjstva odločijo za 120 l ali 240 l zabojnik rjave barve, ki ga lahko mesečno zamenjate za večjega, manjšega ali prevzamete dodatnega.

Odvoz bioloških odpadkov se vrši v skladu z letnim urnikom odvoza odpadkov v posamezni občini, storitev zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom občine.

Biološke odpadke lahko oddate v zabojnik za biološke odpadke le v biorazgradljivih in papirnih vrečkah ali časopisnem papirju in ne v plastičnih vrečkah. Odpadki ne smejo biti v tekočem stanju. Da bi se lažje znebili neprijetnih vonjav v zabojniku in ohranjali le-tega čistega, imamo v našem prodajnem programu biorazgradljive vrečke za zabojnike, ki so narejene po merah zabojnikov podjetja Saubermacher – Komunala.

V primeru občasno povečane količine bioloških odpadkov lahko pri nas kupite tipizirane vreče za biološke odpadke, v katere odložite biološke odpadke (travo, listje, odpadno drobno vejevje, obrezane dele grmov, živih mej in dreves, rože itd.), ki presegajo volumen vašega zabojnika in jih na dan odvoza bioloških odpadkov nastavite ob zabojnik. Netipiziranih vreč ne pobiramo. Naročite pa lahko tudi dodatni odvoz teh odpadkov, ki vam ga zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom podjetja.

Zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov lahko prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, po predhodnem dogovoru in najavi pa lahko tudi v vašem občinskem zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij v njegovem obratovalnem času.

Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 02 526 84 50 ali nam pišite na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si.

Hvala, da nam pomagate ustvarjati zdravo okolje!

NAZAJ