Novo! Možnost naročila in dostave vreč za odpadke

Danes vam bomo prestavili novost, ki smo jo pripravili v našem podjetju, da bi bile storitve za uporabnike še bolj prijazne, enostavne in hitre.

Z željo, da bi bile naše storitve za uporabnike še bolj prijazne, enostavne in hitre, vam od 15. maja naprej omogočamo naročilo in dostavo vreč za odpadke na prag vašega doma.

Naročite lahko:

- prozorne vreče za mešano embalažo (volumen: 110 l, pakiranje: 12 ali 24 vreč)

- črne vreče za mešane komunalne odpadke (volumen: 110 l)

- rjave vreče za biološke odpadke (volumen: 60 l)

- biorazgradljive vreče za zaščito zabojnikov (volumen: 120 l ali 300 l)

Naročilo oddate tako, da nam pošljete izpolnjen in podpisan obrazec (scan ali fotografijo) na naš elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si ali po faxu na št. 02 526 84 40.

Cena vreč je v skladu z veljavnimi ceniki, objavljeni na naši spletni strani, cena dostave pa 3,90 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Oboje vam bo zaračunano na mesečni položnici za ravnanje z odpadki. Opozarjamo vas, da mora imeti uporabnik ob naročilu poravnane vse zapadle obveznosti do podjetja.

Vreče vam bomo dostavili v dveh do treh delovnih dneh od naročila (izjemoma v največ 5 delovnih dneh).

Seveda pa lahko vreče še vedno nabavite tudi po že ustaljenih poteh, torej na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti ali pri blagajni podjetja Komunala, na Kopališki ulici 2 v Murski Soboti ter pri vozniku smetarskega vozila v času zbiranja odpadkov v vašem naselju. Vrečke lahko dobite tudi v zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij v času, ko so le-ti odprti.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 526 84 50 ali nam pišete po elektronski pošti.

NAZAJ