Obisk predstavnikov in svetnikov Mestne Občine Murska Sobota

Danes, 19. 5. 2023, so podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. obiskali župan, člani mestne uprave in mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota. Direktor je predstavnikom mestne občine in mestnim svetnikom predstavil razvoj podjetja od ustanovitve naprej, dejavnost našega podjetja in aktivnosti, ki jih izvajamo s ciljem uresničevanja poslanstva podjetja - ustvarjanja zdravega okolja.

Posebej smo jim predstavili še področje izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota in nekatere najzanimivejše podatke, skozi pogovor pa smo se dotaknili tudi razvoja na področju gospodarske javne službe v prihodnje.

Veseli nas, da so se predstavniki največje izmed občin, v katerih izvajamo gospodarsko javno službo, odločili za obisk našega podjetja. Verjamemo, da bo obisk prispeval k še večjemu zavedanju pomena gospodarnega ravnanja z odpadki in nadaljevanju uspešnega sodelovanja z lokalno skupnostjo.

NAZAJ