Otroci ambasadorji zdravega okolja

V mesecu aprilu je podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. zaokrožilo svoj pilotni projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v uličnih zbiralnikih, ki se je začel lansko leto v mesecu novembru. Da bi povzročiteljem olajšali prepuščanje tega odpadka, so poleg možnosti oddaje v zbirnih centrih in na akcijah nevarnih in posebnih odpadkov, bili poskusno nameščeni posebni ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev na naslednjih lokacijah:

 • v Murski Soboti:
  • na ekološkem otoku pri transformatorju v Prešernovi ulici,
  • na ekološkem otoku pri transformatorju v Jakobovem naselju,
  • ob parkirišču na Mojstrski ulici,
  • pri križišču Gregorčičeve in Lendavske ulice,
  • na ekološkem otoku ob športnem igrišču na Trstenjakovi ulici
 • v Noršincih: pri starem gasilskem domu
 • v Svetem Juriju: ob dovozni cesti k trgovini Spar
 • v Beltincih: pri objektu Spar
 • v Turnišču: na parkirišču Supermarketa Jager
 • v Dobrovniku: pred sedežem Krajevne skupnosti in
 • v Odrancih: pri občinski stavbi.

Na območju občin, kjer so postavljeni zbiralniki, so bili otroci in učenci nekaterih šol in vrtcev izbrani za ambasadorje zdravega okolja, ki podjetju Saubermacher-Komunala pomagajo osveščati gospodinjstva o načinu ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja. V ta namen je podjetje Saubermacher-Komunala otrokom brezplačno razdelila 500 posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih

Projekt so podprle tudi vse občine, v katerih so zabojniki trenutno postavljeni. Župani oz. županje so skupaj z direktorjem podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota Dragom Dervaričem simbolično zlili nekaj jedilnega olja v zbiralnike.

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi je namreč odpadna jedilna olja prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v javno kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadna jedilna olja se ne smejo mešati z biološkimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja lahko povzročitelji iz gospodinjstev uporabite lastne posode s pokrovom ali namensko 3,5 lit. posodo, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota..

Za dodatne informacije o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji lahko pokličete na telefonsko številko 02 526 84 50, pišete na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si ali obiščete spletno stran www.saubermacher-komunala.si.

Otroci ambasadorji zdravega okolja Otroci ambasadorji zdravega okolja Otroci ambasadorji zdravega okolja Otroci ambasadorji zdravega okolja Otroci ambasadorji zdravega okolja Otroci ambasadorji zdravega okolja Otroci ambasadorji zdravega okolja Otroci ambasadorji zdravega okolja Otroci ambasadorji zdravega okolja
NAZAJ