OTVORITEV ZBIRNEGA CENTRA ZA LOČENO ZBIRANJE FRAKCIJ NA KUZMI

Občina Kuzma je skupaj s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. odprla vrata zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij, ki se nahaja ob čistilni napravi v Kuzmi. To je že 14-ti zbirni center, ki ga upravlja naše podjetje. Zbirni center bo odprt 2-krat na teden  in sicer v torek popoldan (med 14.30 in 16.30 uro) ter v četrtek  dopoldan (med 9.00 in 11.00 uro). Občani občine Kuzma bodo lahko zbirni center obiskali tudi vsako četrto soboto v mesecu med 8.00 in 10.00 uro.

Otvoritev zbirnega centra je bila v torek, 18. februarja 2020. Simbolično sta trak ob tej priložnosti prerezala in tako odprla vrata zbirnega centra župan občine Kuzma Jožef Škalič in direktor podjetja Saubermacher – Komunala Drago Dervarič. Z ureditvijo zbirnega centra smo gospodinjstvom v občini Kuzma bistveno olajšali in približali oddajo ločenih frakcij, saj so doslej lahko oddajali le-te v zbirnem centru na Cankovi, ki so ga souporabljali skupaj z občani cankovske občine.

Povzročitelji odpadkov se bodo tudi v tem zbirnem centru ob prihodu identificirali s pomočjo črtne kode, ki se nahaja na odrezku položnice oziroma e-računu. Skrbnik zbirnega centra bo odčital črtno kodo in na ta način preveril, če je gospodinjstvo vključeno v organizirano zbiranje odpadkov in s tem upravičeno do uporabe zbirnega centra.

V zbirnem centru lahko občani občine Kuzma oddajo ločeno zbran papir, steklo, plastiko, kovine, les, kosovne odpadke, električno in elektronsko opremo, baterije, sijalke, jedilno olje, oblačila, hišni tekstil, obutev, plišaste igrače in zdravila.

Verjamemo, da smo z ureditvijo zbirnega centra skupaj z občino Kuzma naredili pomemben korak za povečanje deleža ločeno zbranih frakcij in s tem ustvarili pogoje, da bomo še naprej skupaj z občani lahko ustvarjali zdravo okolje.

OTVORITEV ZBIRNEGA CENTA ZA LOČENO ZBIRANJE FRAKCIJ NA KUZMI OTVORITEV ZBIRNEGA CENTA ZA LOČENO ZBIRANJE FRAKCIJ NA KUZMI
NAZAJ