PODJETJE SAUBERMACHER – KOMUNALA PODPISNIK ZAVEZE CERTIFIKATA VODA IZ PIPE

V petek, 19.4.2019, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekala slavnostna podelitev certifikata Voda iz pipe prvim prejemnikom certifikata, med katerimi je tudi podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.  Prejemniki certifikata smo podpisali Zavezo certifikata Voda iz pipe, s katero smo pokazali zavedanje, da je prakso pitja pitne vode iz pipe kot naše najbolj dragocene dobrine potrebno aktivno spodbujati, promovirati in prakticirati, če želimo spreminjati naše navade in prispevati k ohranjanju tistega, kar je najpomembnejše – našega zdravja in okolja.

S podpisom Zaveze certifikata Voda iz pipe se je naše podjetje zavezalo, da:

  • bo v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organizira, ponujalo pitno vodo iz pipe;
  • bo k pitju pitne vode iz pipe spodbujalo svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike;
  • bo zaposlene in ostale deležnike ozaveščalo, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi;
  • bo pitno vodo iz pipe streglo v steklenih vrčih in kozarcih ter se bo, kadar je le mogoče, izogibalo ponujanju predpakirane vode.

Izjeme veljajo:

  • za druge ponudnike gostinskih storitev v poslovnih prostorih organizacije; za ponudnike pijač in prigrizkov iz avtomatov v poslovnih prostorih organizacije; ob protokolarnih dogodkih, kjer ponujanje odprtih pijač ni dovoljeno;
  • v primeru zdravstvene neustreznosti vode iz pipe;
  • v primeru športnih ali podobnih prireditev, kjer zagotavljanje pitne vode iz pipe ni možno;
  • v drugih izjemnih primerih, kjer zaveze iz objektivnih razlogov ni mogoče izpolnjevati.

Za podpis zaveze smo se v našem podjetju odločili, ker smo že doslej spodbujali pitje vode iz pipe in izvajali tovrstno prakso. Verjamemo, da nam bo certifikat še večja vzpodbuda in motivacija za to in bomo v prihodnje obstoječo pozitivno prakso lahko še nadgradili in tudi skozi izmenjavo izkušenj in praks z drugimi organizacijami, podpisniki zaveze in prejemniki certifikata, uvedli še kakšno novo, vse z namenom uresničevanja našega poslanstva, to je ustvarjanja zdravega okolja.

PODJETJE SAUBERMACHER – KOMUNALA PODPISNIK  ZAVEZE CERTIFIKATA VODA IZ PIPE PODJETJE SAUBERMACHER – KOMUNALA PODPISNIK  ZAVEZE CERTIFIKATA VODA IZ PIPE
NAZAJ