Prejeli smo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Podjetje Saubermacher – Komunala je med prvimi 14 podjetji, ki smo v začetku meseca decembra prejela pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. V našem podjetju smo se odločili za krovni certifikat, kar pomeni, da smo izbrali ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih na vseh 4 področjih, ki jih podjetja v okviru certifikata lahko izberejo. To so: družbena odgovornost in trajnostni razvoj, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, medgeneracijsko sodelovanje ter varnost in zdravje pri delu.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata. Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje podjetja. Poudarek je na odgovornosti do zaposlenih.

Pridobitev certifikata je za prvih 200 podjetij v Sloveniji brezplačna, saj je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V našem podjetju je potekala od aprila do novembra letos, ko smo iz širokega nabora ukrepov izbrali skupaj 39 novih ukrepov in zanje pripravili načrt implementacije.

Prejem certifikata ne pomeni, da je delo končano, ampak se v praksi sedaj šele začne. Potruditi se bomo morali, da bodo novi ukrepi zaživeli in jih bomo uspešno izvajali. Če nam bo to uspelo, bomo lahko »napredovali« in prejeli napredni certifikat. A bolj kot to je pomembno, da bodo zaposleni ukrepe vzeli za svoje, saj nam bodo le tako lahko prinesli dodano vrednost in vplivali na povečanje zadovoljstva zaposlenih.

NAZAJ