Saubermacher-Komunala dviguje standard gospodarnega ravnanja z odpadki

Vsako gospodinjstvo, ki se tako odloči, prejme zabojnik za ločeno zbiranje stekla. Hkrati se umikajo ekološki otoki, ki so vse prevečkrat kazili podobo okolja, kjer so bili postavljeni. Gospodinjstvom pa je na voljo njim prijazna storitev, saj bomo prišli po stekleno embalažo na prag njihove hiše. Storitev je že vključena v ceno zbiranja odpadkov.

Včeraj smo tako z zabojniki za ločeno zbiranje steklene embalaže opremili čez 800 gospodinjstev v petih občinah (Odranci, Črenšovci, Dobrovnik, Turnišče, Kobilje), ki so se  pridružila gospodinjstvom iz štirih občin (Beltinci, Puconci, Kuzma, Šalovci). Le-ta so bila vključena v ločeno zbiranje stekla že v začetku letošnjega leta oziroma sredi leta (Grad, Hodoš). Takoj po novem letu sledijo delitve še v občinah Murska Sobota, Tišina, Cankova in Rogašovci. Močno upamo, da bosta to odločitev v letu 2023 sprejeli tudi še preostali dve občini od skupno 17 občin, kjer podjetje Saubermacher-Komunala opravlja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

Odziv občanov je bil vsepovsod množičen in na tem mestu si zaslužijo vso pohvalo za to, da so bili pri delitvi strpni in potrpežljivi. Ekipe podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota so se maksimalno potrudile, da so bili zabojniki razdeljeni v predvidenih časovnih okvirjih brez zamud, zato si tudi oni zaslužijo vso pohvalo in čestitke.

Najlepša hvala vsem, da nam pomagate ustvarjati zdravo okolje.

Saubermacher-Komunala dviguje standard gospodarnega ravnanja z odpadki
NAZAJ