Sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov

V skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS št.33/17 in 60/18) smo kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov dolžni izvajati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov.

V mesecu septembru smo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano opravili sortirne analize v občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, MO Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Turnišče. Rezultate si lahko ogledate pri posamezni občini.

Z željo, da bi skupaj izboljšali rezultate ločenega zbiranja odpadkov v naših občinah, vas prosimo, da dosledno ločujete odpadke in nam tako pomagate ustvarjati zdravo okolje.

NAZAJ