ZBIRANJE STEKLA OD VRAT DO VRAT

V prizadevanjih za gospodarno ravnanje in dosledno ločeno zbiranje odpadkov bo v občinah Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Murska Sobota (razen večstanovanjskih stavb), Odranci, Rogašovci, Tišina in Turnišče v standard  ravnanja z odpadki v letu 2023 vključena tudi storitev zbiranja stekla po sistemu od vrat do vrat. To pomeni, da se gospodinjstva lahko odločite za zbiranje odpadne steklene embalaže pri vas doma in sicer v 120-litrskih zabojnikih.

Storitev bo vključena v mesečni strošek zbiranja komunalnih odpadkov in vam ne bo povzročala dodatnih stroškov.

Z vključitvijo nove storitve v standard ravnanja z odpadki boste uporabniki imeli možnost zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov na domačem dvorišču (odvoz od vrat do vrat).

Za prijavo izpolnite prijavnico in jo pošljite na naslov narocila@saubermacher-komunala.si ali po pošti na naslov našega podjetja, Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota.

O delitvi zabojnikov boste pravočasno obveščeni preko SMS-a, e-maila ali z dopisom.

NAZAJ