Občina Grad

Urniki odvozov komunalnih odpadkov v naseljih

Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov

Akcije:

Preverite navodila za prepuščanje odpadkov >

Nevarne in posebne odpadke lahko med letom prepustite v zbirnem centru Beltinci.

Poročilo o izvedeni sortirni analizi

Zbirni center Vidonci

Zbirni center se nahaja v Vidoncih (ob centru za tujce Vidonci).

Delovni čas:

 • sreda: 15.00 - 17.30
 • petek: 8.00 - 12.00
 • 1. sobota v mesecu: 9.00 - 11.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in 
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).

V zbirnem centru ne sprejemamo:

 • mešani komunalni (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti),
 • gradbeni (vključno z gutenit ploščami in tegolo),
 • biološki,
 • nevarni in posebni odpadki,
 • avtomobilski deli ter
 • mokra in onesnažena oblačila.
Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov.
Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Seznam zbirnih mest

Odpadke lahko oddate v zbirni center.

Seznam uličnih zbiralnikov za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje

Prikaži vse
Zbirni center
Zbirna mesta
Zbiralniki za rabljena oblačila in odpadno jedilno olje
PORTAL ZA KUPCE
KORISTNE
INFORMACIJE
(prenos .pdf)
KATALOG PRODAJNIH IZDELKOV
(prenos .pdf)
Naročilo odvoza
KOSOVNIH
ODPADKOV

Ceniki

NAZAJ